หน้าหลัก
/
blog
/
article
บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 undefined undefined
 บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมาฯ)
 2023-12-27T16:41:34.947Z
บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมาฯ)

บทสวดนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

แชร์บทความ
บทความอื่นๆ
ตรุษจีน 2567 ต้องไหว้อย่างไร ไหว้อะไรบ้าง
ดูเลขมือถือเลขมงคลปี 2567 วิธีรับมือปีมังกรไฟ ด้วยการสวดมนต์
บทสวดมนต์คาถาธัมมะจักรท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
บทสวดพระคาถาชินบัญชร (พร้อมมีคำแปลความหมาย)
บทความอื่นๆ
ตรุษจีน 2567 ต้องไหว้อย่างไร ไหว้อะไรบ้าง
ดูเลขมือถือเลขมงคลปี 2567 วิธีรับมือปีมังกรไฟ ด้วยการสวดมนต์
บทสวดมนต์คาถาธัมมะจักรท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
บทสวดพระคาถาชินบัญชร (พร้อมมีคำแปลความหมาย)