หน้าหลัก
/
blog
/
article
พลังของเบอร์มงคล ศาสตร์แห่งตัวเลข

พลังของเบอร์มงคล ศาสตร์แห่งตัวเลข

 Book
 อาจารย์นิติกฤตย์กล่าวว่าเขาได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขจากการอ่านหนังสือโหราศาสตร์
 2023-06-22T14:44:08.593Z
อาจารย์นิติกฤตย์กล่าวว่าเขาได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขจากการอ่านหนังสือโหราศาสตร์

พลังของเบอร์มงคล ศาสตร์แห่งตัวเลข


คุณอาจารย์นิติกฤตย์กล่าวว่าเขาได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขจากการอ่านหนังสือโหราศาสตร์ เบื้องหลัง

ของโหราศาสตร์นั้นจะใช้ตัวเลขวันเดือนปีเกิดเป็นส่วนหนึ่งในการทำนายเรื่องอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับ

ชีวิตของเรา อีกทั้งคณิตศาสตร์เป็นเรื่องการคำนวณที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน แต่พลังของตัวเลขไม่ได้

เกี่ยวข้องกับเรื่องอนาคตหรือการคำนวณ แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันและเป็นพฤติกรรมของ

มนุษย์ พลังของตัวเลขนี้เกิดจากพลังงานของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตของเรา โดยเฉพาะเบอร์

โทรศัพท์ เมื่อคุณใช้เลขกลุ่มหนึ่งคุณก็จะมีลักษณะนิสัยแบบนั้น แต่หากคุณเปลี่ยนไปใช้เลขกลุ่มอื่น คุณ

ก็จะเป็นคนอย่างอื่น ผมใช้เวลาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเกือบ 10 ปี จนแตกต่าง เพื่อ

รวบรวมสถิติจากการส่ำรวจผู้คนจำนวนมาก และพบว่าพลังของตัวเลขสามารถมีผลต่อการเปลี่ยนชะตา

และพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งที่ทำให้ศาสตร์ชนิดนี้น่าสนใจก็คือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดี เราสามารถแก้ไขได้

ความเป็นเหตุเป็นผล: ส่วนสำคัญของเบอร์มงคล แน่นอนว่าความเป็นเหตุและผลมีความสัมพันธ์กันอย่าง

แนบเนียน เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวตล้อมที่มีผลต่อมนุษย์ ตัวเลขที่รายล้อมอยู่

รอบตัวของมนุษย์จึงมีผลต่อพฤติกรรมของเรา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้เบอร์มงคลเดียวกันจะมี

ลักษณะนิสัยที่เหมือนกันทุกด้าน นั่นเพราะว่าเรื่องพื้นฐานของชีวิตนั้นแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นลักษณะ

ของครอบครัว การศึกษา ความรู้ความสามารถ หน้าที่การงาน และบุคคลที่อยู่รอบข้าง เป็นต้น ปัจจัย

เหล่านี้ทำให้เราแตกต่างกัน อย่างเช่นบางคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขที่นำโชคไม่ดีหรือเครียด แต่พื้น

ฐานของชีวิตพฤติกรรมการทำงานของคนนั้นดี เมื่อเปลี่ยนเบอร์มาใช้เลขที่นำโชคดี กลุ่มคนที่เป็นโชคดี

ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือและการทำงานก็ก้าวกระโดตไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่อง


จากมีความสามารถในการทำงานอยู่แล้ว ในทางกลับกัน หากคนไม่มีความรู้ความสามารถและใช้เบอร์

เดียวกัน ชีวิตจะมีโอกาสมากขึ้น และค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ไม่ใช่การกระโดดเปลี่ยนไปเสียทีเดียว


ในการใช้งานเบอร์มงคล เราต้องรู้สึกเป็นสิ่งที่มีความสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้และข้อมูลเพื่อ

ปรับปรุงและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเสมอ การใช้เบอร์มงคลที่เหมาะสมและรับรู้ถึงพลังของตัวเลขนั้นสามารถ

ช่วยให้เรามีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มงคลตามวันเกิด เบอร์มงคลของ AIS.

DTAC, หรือ True และเบอร์มงคลของโครงข่ายอื่น ๆ ซึ่งให้เราทายนัยเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น การใช้เบอร์มงคลไม่ใช่การทำนายแม่นยำ 100% แต่เป็นการเสริมและช่วยเพิ่มโอกาสในการ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในชีวิต


ปรึกษา เบอร์มงคล ที่เหมาะกับชีวิตท่านฟรี

วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ ของท่านที่นี่

แชร์บทความ
บทความอื่นๆ
ความหมายของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ 00-99 อ่านเพิ่มเติม
ความหมายของตัวเลข-99 ผู้ใช้เลขนี้มักจะสนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหนือธรรมชาติ เรื่องอัศจรรย์ สิ่งเร้นลับ
ความหมายของตัวเลข-89-98เผด็จการ เจ้าระเบียบ เข้มงวด หลงตัวเอง บ้าพลัง ชอบทดลองของแปลกบางครั้งทำตัวลึกลับ
ความหมายของตัวเลข-88ต้องเรียกเลขคู่พี่เบิ้ม เพราะส่งอิทธิพลให้ผู้ใช้เป็นคนใจนักเลงใหญ่ ใจถึง
บทความอื่นๆ
ความหมายของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ 00-99 อ่านเพิ่มเติม
ความหมายของตัวเลข-99 ผู้ใช้เลขนี้มักจะสนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องเหนือธรรมชาติ เรื่องอัศจรรย์ สิ่งเร้นลับ
ความหมายของตัวเลข-89-98เผด็จการ เจ้าระเบียบ เข้มงวด หลงตัวเอง บ้าพลัง ชอบทดลองของแปลกบางครั้งทำตัวลึกลับ
ความหมายของตัวเลข-88ต้องเรียกเลขคู่พี่เบิ้ม เพราะส่งอิทธิพลให้ผู้ใช้เป็นคนใจนักเลงใหญ่ ใจถึง